Ногоон зээл

0% урьдчилгаа

Эрчим хүчний хэмнэлт 20%-с дээш
бий болгох бүх бүтээгдхүүнийг ногоон
зээлээр авах боломжтой

"Өнөөдрийн хөрөнгө оруулалт
Ирээдүйн эко амьдрал"
Хаан, Хас болон Төрийн банкны сонгогдсон салбаруудаар
Зээлийн шаардлага
 • Сүүлийн 6 сарын хугацаанд ажил бизнес тогтвортой эрхэлсэн байх
 • Зээлийн муу түүхгүй байх
 • Оронд нь МУ-ын иргэн байх
Бүрдүүлэх материал
 • Зээлийн өргөдөл
 • 3х4 хэмжээтэй цээж зураг
 • Зээл хүсэгчийн иргэний үнэмлэх болон хуулбар
 • Дулаалгын зөвлөхийн техникийн үнэлгээний хуудас
 • Бусад нэмэлт материалууд
 • Иргэний үнэмлэх эх хувиар, эсвэл нотариатаар гэрчлүүлсэн хуулбар
 • Цалингийн орлоготой болон бизнесийн орлогыг тодорхойлох баримт
 • Зээл авах гэж байгаа банкнаас шаардах бусад шаардлагатай материалуудыг бүрдүүлэх
Зээлийн шаардлага
 • Банк шаардсан тохиолдолд хөрөнгө барьцаалах, даатгуулах боломжтой байх
 • Банк шаардсан тохиолдолд хамтран үүрэг гүйцэтгэгчтэй байх
Бүрдүүлэх материал
 • Иргэний үнэмлэх эх хувиар, эсвэл нотариатаар гэрчлүүлсэн хуулбар
 • Цалингийн орлоготой болон бизнесийн орлогыг тодорхойлох баримт
 • Худалдан авах бараа, бүтээгдэхүүний үнийн нэхэмжлэл
 • Зээл хүсэгч нь 5 ширхэг мод тарихыг зөвшөөрч гараар өргөдөл бичиж өгсөн байна
Зээлийн шаардлага
 • Сүүлийн 6 сарын хугацаанд ажил бизнес тогтвортой эрхэлсэн байх
 • Зээлийн муу түүхгүй байх
Бүрдүүлэх материал
 • Зээлийн өргөдөл
 • 3х4 хэмжээтэй цээж зураг
 • Зээл хүсэгчийн иргэний үнэмлэх болон хуулбар
 • Эрчим хүчний зөвлөхийн үнийн дүгнэлт
 • Бусад нэмэлт материалууд
Салбар нэгж
ББСБ-ын хөнгөлөлттэй ногоон зээл

5 сая хүртэлх зээлийн хүүгийн 50%-н хөнгөлөлт

24 сарын хугацаатай

Транскапитал, ВишнФанд, Жи Эс Би Капитал ББСБ-с авах боломжтой
Зээлийн шаардлага
 • Дулаалга хийлгэх үл хөдлөх хөрөнгө нь зээл хүсэгчийн эсвэл тухайн өрхийн гишүүний нэр дээр байх
 • Үндсэн барьцаа хөрөнгө нь хөдлөх хөрөнгө байж болно
 • Хэрэв эргэлтийн хөрөнгө барьцаалах бол эргэлтийн хөрөнгийн хэмжээ нь хүсэж буй зээлийн 120 хувьтай тэнцэхээр байх
 • Орлогоо бүхий л боломжит хувилбараар нотолж болно.
Бүрдүүлэх материал
 • Иргэний үнэмлэх /Үндсэн болон хамтран/
 • Дулаалга хийлгэх гэж буй байшингийн үл хөдлөх хөрөнгийн гэрчилгээ /хуулбар байж болно/
 • Сүүлийн 1 жилийн дансны хуулга - үндсэн болон хамтран зээлдэгчийн
 • Өөр зээлтэй тохиолдолд тухайн зээлийн гэрээ
 • Бизнес эрхлэгч бол: түрээсийн гэрээ, Цалингийн орлоготой бол ажлын газрын тодорхойлолт
 • 1133-2255, 7011-1000
 • contact@transcapital.mn