• Бидний тухай
  • МЭРГЭШСЭН БРИГАД
  • СТАНДАРТ ТЕХНОЛОГИ
  • ЧАНАРТАЙ ҮЙЛЧИЛГЭЭ
  • БАТАЛГААТ ХЭМНЭЛТ
 • Бидний тухай
  Эрүүл, тав тухтай
  орчинг бид бүрдүүлнэ
 • Бидний тухай
  Ирээдүйн эко амьдралын
  төлөө хамтдаа
Дулаан шийдэл II төсөл 2022 - 2026

Хувийн сууцны салбар дахь тогтвортой хэрэглээ ба үйлдвэрлэл руу чиглэсэн бодлогыг дэмжин, Монголын нөхцөлд нийцсэн, үр ашигтай эрчим хүчний шийдлүүдийг боловсруулан нэвтрүүлж, хүлэмжийн хийн ялгарлыг бууруулахад хувь нэмрээ оруулан эрүүл мэнд, эдийн засаг, нийгмийн хувьд үр ашигтай байх зах зээлийг бий болгох зорилготой.

Дулаан шийдэл I төсөл 2018-2022

"Дулаан шийдэл I" төсөл нь 2018-2022 онуудад Улаанбаатар хотын гэр хорооллын хувийн сууцыг дулаалж, дулаан алдагдлыг багасгаснаар агаарын бохирдлыг бууруулахад хувь нэмэр оруулах зорилготой хэрэгжсэн.

Зорилго

Төслийн үр дүн

 1. 3,556 тн хүлэмжийн хийг бууруулав
 2. 73 БЖДБ эрхлэгчдийг сургав
 3. 1,546 өрхийг дулаалав
 4. 2,411 тн түлшний хэрэглээг хэмнэв
 5. 20 дулаалгын шийдэл боловсруулав
Зорилт
 1. Олон нийтэд эрчим хүчний хэмнэлтийн талаарх мэдээлэл хүргэх, чадавхыг нэмэгдүүлэх
 2. Хувийн сууцанд тохирсон эрчим хүчний хэмнэлттэй шийдлүүдийг боловсруулах
 3. Ногоон зээлийн хүртээмж, сувгийг нэмэгдүүлэх
 4. Эрчим хүчний хэмнэлтийн чиглэлээр БЖДБ-үүдийг чадавхжуулах
 5. Улаанбаатар хот болон аймгийн төвүүдэд хэрэгжүүлж болохуйц цогц технологи болон сургалтын багцыг бэлтгэх
 6. Төслийн цаашдын тогтвортой байдлыг хангаж, эрчим хүчний хэмнэлттэй бүтээгдэхүүний зах зээлийг хөгжүүлэх
ТӨСЛИЙН ОЛОЛТ, АМЖИЛТ
 • Айл өрхийн дулаан алдагдал, агаарын бохирдлын тухай мэдлэг хандлагыг ойлгох зорилготой Судалгааны тайланг боловсруулав. Уг судалгаагаар дамжуулан айл өрхүүдийн санхүүгийн нөхцөл байдал, чадамж, цаашдын хэрэгцээг тодорхойлов
 • Улаанбаатар хотын гэр хороололд амьдарч буй байшин сууцтай айл өрхүүдийн нийгэм-эдийн засгийн нөхцөл байдал, хадгаламжтай болох байдлыг судлах, ойлгох зорилго бүхий Судалгааг хийжгүйцэтгэв
 • Гэр хорооллын хувийн сууцын ангилал, халаалтын эх үүсвэрийн тухай судалгаагаар орон сууцны хэв маяг, барихдаа гаргадаг нийтлэг алдааг тогтоож, тухайн байшингуудын дулаан алдагдлын эх үүсвэрүүдийг тодорхойлов;
 • Улаанбаатар хотын төвийн 6 дүүргийн хэмжээнд барилгын салбарт үйл ажиллагаа явуулж буй БЖДБ эрхлэгчид, бригадуудын мэдээллийн санг бүрдүүлэх судалгаагаар тэдний ажлын туршлага, мэргэжлийн чадавх, эдийн засгийнүзүүлэлт, ажиллах хүчний мэдээллийг бүрдүүлэв
 • Монголын Барилгын Үндэсний Ассоциацид эрчим хүчний хэмнэлттэй барилгын салбарт ажиллаж буй БЖБД бизнес эрхлэгчдийг ногоон ажлын байранд зуучлах, сургаж, дадлагажуулах зорилгоор Салбар байгуулав
 • “Дулаан шийдэл төсөл” Фэйсбүүк хуудас, +976-75052000 Дуудлагын төвийг хамтад нь ажиллуулж зорилтот айл өрхүүдэд хүрэх сурталчилгааны гол суваг болгон ашиглажбайна.
 • Төслийн боловсруулсан эрчим хүчний зөвлөхийн үнэлгээ, дулаалгын чанарын шалгалтын маягт Барилгын дулаан хамгаалалтын шинэчлэгдсэн нормд багтав
Бидний тухай
Ирээдүйн эко амьдралын
төлөө хамтдаа