Зөвлөгөө мэдээлэл

Барилгын хаших хийцүүдээр алдагдах дулаан алдагдал нь харилцан адилгүй байдаг. Дулаан алдагдлаас үүдэлтэй олон төрлийн гэмтэл үүсдэгийн нэг нь хөлрөлт, цанталт юм. Бид байшингийнхаа аль нэг хананд ойрхон суухад сийгэх, жиндэх мэдрэмж төрдөг. Энэ нь ханаар дулаан алдагдаж байгааг илтгэдэг. Гадна ханыг дулаалснаар  өрөөний агаарын температур жигд тав тухтай  болохоос гадна таны халаалтын эрчим хүчний хэрэглээ  буурна.

Дулаалгын видео хичээл

Дээвэр дулаалах

Дулаан алдагдлын ойролцоогоор 32% нь дээвэр буюу адрын хөндийгөөр явагддаг.

Ханын дулаалга

Дулаан алдагдлын ойролцоогоор 34% нь барилгын гадна ханаар явагддаг.

Цонх сайжруулалт

Дулаан алдагдлын ойролцоогоор 10% нь цонхоор явагддаг.

Агаар сэлгэлт

Дотор агаарын чанарыг сайжруулах

Гэр бүлдээ тавтай дулаахан орчныг бүрдүүлье

байшингаа дулаалсанаар таньд олон талын ашиг тустай

Дулаалга аян нэвтрүүлэг 7-р хэсэг

Дэлхийн банкны санхүүжилттэй “Улаанбаатар хотын Цэвэр Агаар” төслийн зөвшөөрөлтэйгээр оруулав.