Дулаан Шийдэл

БАРИЛГЫН САЛБАРЫН БИЧИЛ, ЖИЖИГ, ДУНД БИЗНЕС ЭРХЛЭГЧИД БОЛОН БРИГАДУУДЫГ ДЭМЖИХ САЛБАР НЭЭГДЛЭЭ

Европын Холбооны санхүүжилттэй хэрэгжиж буй “Дулаан шийдэл” төслийн хүрээнд Монголын барилгын үндэсний ассоциаци ТББ-ын “Чингэлтэй дүүрэг дэх салбар” байгуулагдлаа. Уг салбар нь төсөлд хамрагдан мэргэшиж байгаа бригадууд, барилгын салбарт ажиллаж буй Бичил, жижиг, дунд /БЖД/ бизнес эрхлэгчдийг“ногоон ажил”-ын байранд зуучлах, сургаж дадлагажуулах зорилгоор 2020 оны 4 дүгээр сард байгуулагдсан юм. Бригадуудыг төслийн хүрээнд дулаалгын ажлыг чанартай хийж гүйцэтгэхэд сургаж дадлагажуулахаас гадна, дулаалгын ажил гүйцэтгүүлэх хүсэлтэй хэрэглэгчидтэй холбон зуучлах, тэднийг нэмэлт орлоготой болгоход нь дэмжлэг үзүүлэх зорилгыг дэвшүүлэн “Чингэлтэй дүүрэг дэх салбар” үйл ажиллагаагаа явуулж байна.
“Дулаан шийдэл” төсөл нь Улаанбаатар хотод чанарын баталгаатай дулаалгын чиглэлийн зах зээлийг бий болгохыг зорин ажиллаж байна. Энэхүү дулаалгын чиглэлийн зах зээл нь нэг талаасаа буюу эрэлт талаасаа хувийн сууцаа дулаалах сонирхолтой иргэдийг, нөгөө талаасаа буюу нийлүүлэгч талаасаа чанарын шаардлага хангасан дулаалгын материал нийлүүлэгч, байшингийн дулаан алдагдал, дулаалгын тооцоог хэмжих мэргэжлийн эрчим хүчний зөвлөх, дулаалгыг хийж гүйцэтгэх бригадууд, санхүүгийн асуудлыг “ногоон зээл”-ийн хүрээнд шийдэх банк, санхүүгийн байгууллагуудтай тус бүр холбож, хамгийн сүүлд нь эрчим хүчний аудитораар үнэлгээ хийлгэн баталгаажуулснаар дуусах цогц систем юм. Энэхүү дулаалгын чиглэлийн зах зээлийн хамгийн чухал хэсэг бол чанарын шаардлага хангасан, зөв аргачлалаар дулаалгын ажлыг хийж гүйцэтгэх барилгын салбарт ажиллаж байгаа бригад болон бичил, жижиг, дунд бизнес эрхлэгчид юм. Монголын барилгын үндэсний ассоциаци ТББ-ын “Чингэлтэй дүүрэг дэх салбар” нь төслийн хүрээнд байгуулагдсан Салбар хэдий ч төсөл дууссаны дараа ч тогтвортой үйл ажиллагаагаа бие даан явуулах нөхцөлөөр хангагдаж байна. Сургалтад хамрагдсан бригадуудыг гэрчилгээжүүлж, дулаалга хийлгэх хүсэлтэй айл өрхүүдтэй холбон зуучилснаар дулаалгын чиглэлийн зах зээлд чанартай үйлчилгээг үзүүлэх, хэрэглэгчдийн сэтгэл ханамжийг бий болгох боломжийг бүрдүүлж байна.
“Дулаан шийдэл” төслийн суурь судалгааны хүрээнд Улаанбаатар хотын төвийн 6 дүүргийн хэмжээнд барилгын салбарт үйл ажиллагаагаа явуулж буй бичил, жижиг, дунд бизнес эрхлэгч болон бригадуудыг бүртгэлжүүлж, Улаанбаатар хотын хэмжээнд бригадуудын мэдээллийн санг анх удаа үүсгэснээр тэдгээрийн ажлын туршлага, мэргэжлийн чадавх, эдийн засгийн нөхцөл байдал, ажиллах хүчний мэдээлэл зэргийг багтаасан мэдээллийн сантай болсон. Тус судалгаан дээр үндэслэн, дулаалгын чиглэлийн зах зээлд үйл ажиллагаа эрхлэх сонирхол бүхий, нэмэлт орлоготой болж “ногоон ажил” эрхлэх хүсэлтэй бригадуудыг сонгон шалгаруулж сургалтад хамруулан дадлагажуулснаар одоогийн байдлаар нийт 13 бригад тогтвортой үйл ажиллагаагаа эрхэлж байна. Бид төслийн хүрээнд хоёрдугаар шатны сонгон шалгаруулалтыг 2020 оны 10 дугаар сард зохион байгуулсан бөгөөд нэмэлтээр 17 бригадуудыг сонгон шалгаруулан сургаж эхлээд байна. Төслийн үргэлжлэх хугацаа буюу 2021 он гэхэд бид нийт 50 бригадуудыг сурган дадлагажуулж, тогтвортой нэмэлт орлоготой болгож, холбон зуучлах үйл ажиллагааг явуулсан байхыг зорьж ажиллаж байна. Дараагийн шатны нээлттэй сонгон шалгаруулалт нь 2021 оны 2 дугаар сард явагдах тул сонирхсон бичил, жижиг, дунд бизнес эрхлэгчид болон бригадууд бидэнтэй холбогдон төсөлд хамрагдах боломжтой.

Холбоотой мэдээ

“Дулаан шийдэл” төслийн айл өрхийг дулаалах бригадуудад мэргэшсэн сургалт зохион байгууллаа.

Дэлхийн хамгийн хүйтэн нийслэл хотод дулаалгын зах зээлийг бий болгохыг зорьж буй төсөл

Европын Холбооны санхүүжилттэй “Дулаан шийдэл” төсөл нь Улаанбаатар хотод чанарын баталгаатай дулаалгын зах зээлийг бий болгохыг зорин ажиллаж байна. Өмнө нь иргэд барилгын норм стандартыг даган мөрдөхгүйгээр өөрсдийн мэдлэг, мэдээлэл дээр тулгуурлан баталгаагүй материалаар дулаалгаа хийдэг байсан нь дулаалгыг үр ашиггүй, мөнгө үрсэн ажил болгодог байв. Энэ нь иргэдийн дунд “Дулаалга” ийм л байдаг гэсэн нийтлэг ойлголтыг төрүүлж байгаа нь бодит байдал.
 Харин “Дулаан шийдэл” төсөл нь дулаалгын талаарх өрөөсгөл ойлголтыг өөрчилж, чанарын баталгаатай материалтай, шинжлэх ухааны үндэслэлтэй зөв аргачлал бүхий дулаалгын зах зээлийг бий болгох зорилготой. Энэхүү дулаалгын зах зээл нь эрэлт талаас амины орон сууцаа дулаалах сонирхолтой иргэдийг, нийлүүлэгч тал буюу чанарын шаардлага хангасан дулаалгын материал нийлүүлэгч, байшингийн дулаан алдагдал, дулаалгын тооцоог хэмжих мэргэжлийн эрчим хүчний зөвлөх, дулаалгыг хийж гүйцэтгэх барилгачид, санхүүгийн асуудал ногоон зээлээр шийдэх банк, санхүүгийн байгууллагуудтай тус бүр холбож, хамгийн сүүлд эрчим хүчний аудитораар үнэлгээ хийлгэн баталгаажуулснаар дуусах цогц систем юм.
  "Дулаан шийдэл” төслийн хүрээнд бий болж буй дулаалгын зах зээл нь оролцогч бүх талуудад харилцан ашигтай байхаар зохицуулалт хийгдэж байна. Мөн үйлчлүүлэгчийн хэрэгцээ, өрхийн санхүүгийн боломжид үндэслэн бүтэн дулаалга, дээврийн дулаалга гэх мэт олон төрлийн дулаалгын багцуудыг санал болгож байна. Бүтэн дулаалгын багцыг сонгож хийлгэвэл байшингийн  дулаан алдагдал 70 хүртэлх хувиар багасах төдийгүй төдий чинээ түлшний хэрэгцээ багасна. Энэхүү зах зээлийн үндсэн зохицуулалт нь дулаалгын эрэлт хэрэгцээнд тулгуурласан зах зээлийн нарийвчилсан суурь судалгаанд үндэслэсэн юм.
   Дулаалгын ажил хэрэгжүүлэх үе шат:
  Эрчим хүчний зөвлөх амины орон сууцанд үнэлгээ хийж, тухайн байшинд тохирсон дулаалгын материалын дагуу үнийн санал өгнө. Тухайн өрх нь дулаалгын зардлыг өөрсдөө төлж болно, эсвэл Хас банкны 8%-ийн хүүтэй ногоон зээлд хамрагдаж болно. Хэрэв зээлд хамрагдах боломжтой бол зээлийн гэрээнд гарын үсэг зурснаар дулаалгын ажил эхэлнэ. Чанарын шаардлага хангасан дулаалгын материалууд нийлүүлэгчээс айлд хүргэгдэж ирсний дараа, барилгачид нэг долоо хоногийн дотор ажлаа хийж гүйцэтгэнэ. Ажил дууссаны дараа эрчим хүчний зөвлөх чанарын шалгалт хийх бөгөөд эрчим хүчний аудитор дулаан алдагдлын хэмжээг тооцоолсноор дулаалгын ажил дуусгавар болно.
  Дулаалгын үнэ, дулаалгын материалын талаар багцаа мэдээлэл авахад айл өрхүүдэд хялбар болгох үүднээс “Дулаан шийдэл” төсөл www.dulaalga.mn  вэбсайтыг ажиллуулдаг. Сонирхсон өрхүүд уг вэбсайтад хандаж байшингийн мэдээллээ оруулснаар урьдчилсан тооцоог гаргаж, эрчим хүчний зөвлөхийг дуудаж байшингаа үнэлүүлэх захиалга хийгдэнэ.  
Төслийн суурь судалгаанаас үзэхэд иргэд агаарын бохирдол юунаас болж үүсдэг талаар мэддэг, агаарын бохирдлыг бууруулах үндсэн арга зам нь дулаалга гэж сонсож байсан боловч дулаалгыг зөв зохистой хийснээр дулаан алдагдлыг маш их бууруулж чадах талаар мэдээлэл тун бага байна. Тиймээс “Дулаан шийдэл” төсөл сайн чанарын зөв дулаалга байшингийн дулаан алдагдлыг багасгаад зогсохгүй өрхийн санхүүд хэмнэлттэй гэх мэдээллийг ард иргэдэд өгөхийг зорьж байна. Улаанбаатар хотын агаарын бохирдлыг бууруулахын тулд сайжруулсан түлшний хэрэгцээг багасгах, түүнчлэн түлшний хэрэглээг багасгахад байшинг сайн дулаалах нэн шаардлагатай байна.
  “Дулаан шийдэл” төслийн барилгын эрчим хүч, дулаан алдагдлын хэрэгцээний тооцоолол, хяналтын маягт хамтдаа эрх зүйн баримтад тусгагдаж Барилгын дулаан хамгаалалтын шинэчлэгдсэн нормд багтсан бөгөөд уг норм стандарт 2021 оны 1-р сарын 1-ээс хэрэгжиж эхэлнэ. “Дулаан шийдэл” төсөл нь ирээдүйд илүү олон оролцогч талуудыг хамруулж дэлхийн хамгийн хүйтэн нийслэл хот болох Улаанбаатарын дулаалгын зах зээлийг улам өргөжүүлэхийг зорьж байна.
 
“Дулаан шийдэл” төслийн тухай
 
  Европын Холбоо, Абби пиер сан, Чехийн болон Францийн хөгжлийн агентлагийн санхүүжилтээр хэрэгжиж буй “Дулаан шийдэл” төслийг Жэрэс ОУТББ, ШУТИС-ийн дэргэдэх Барилгын эрчим хүч хэмнэлтийн төв, Монголын Барилгын Үндэсний Ассоциаци, Пипл ин нийд ТББ нар хамтран хэрэгжүүлдэг.
 
Төсөл удирдан хэрэгжүүлэгч Жэрэс ОУТББ-ын тухай

  Төслийг удирдан хэрэгжүүлдэг Жэрэс нь Европ, Африк, Ази тивд 40 гаруй жил ажиллаж буй эрчим хүч, тогтвортой хөгжлийн чиглэлээр мэргэшсэн олон улсын төрийн бус байгууллага бөгөөд ард иргэдийн амьдрах нөхцөлийг сайжруулахад хувь нэмрээ оруулах замаар уур амьсгалын өөрчлөлтийн нөлөөг бууруулах үйл ажиллагаа явуулдаг.
Дэлгэрэнгүй
“Дулаан шийдэл” төслийн айл өрхийг дулаалах бригадуудад мэргэшсэн сургалт зохион байгууллаа.

Европын холбоо, Францын Элчин Сайдын Яамны төлөөлөгчид "Дулаан шийдэл" төсөлтэй дэлгэрэнгүй танилцлаа

Европын холбооноос Монгол Улсад суугаа Төлөөлөгчийн газрын Дэд тэргүүн Марко Ферри, Францийн Элчин Сайдын Яамны Тэргүүн зөвлөх Никола Лакотэ нар  Европын Холбооны санхүүжилттэй “Дулаан шийдэл” төслийн үйл ажиллагаатай дэлгэрэнгүй танилцлаа.  Төслийн зорилго нь гэр хорооллын айл өрхийн дулааны алдагдлыг дор хаяж 30% -аар багасгаж дулааны эх үүсвэр болох нүүрснээс ялгарах утааг 30% бууруулах зорилготой. Эрчим хүчний хэмнэлт, бохирдлыг бууруулах зорилтыг илүү хүртээмжтэй болгохын тулд “Дулаан шийдэл” төсөл нь Хас банктай хамтран ажиллаж, байшингаа дулаалах хүсэлтэй айлуудад 30 сарын хугацаатай 8%-ийн хүүтэй ногоон зээлийг санал болгож байна.
Европын холбооноос Монгол Улсад суугаа Төлөөлөгчийн газрын Дэд тэргүүн Марко Ферри “Европын Холбоо “Дулаан шийдэл” төслийг санхүүжүүлдэг. Төслөөс боловсруулсан амины орон сууцны төрөл бүрийн дулаалгууд нь гэр хорооллын иргэдэд нүүрсний хэрэглээг мэдэгдэхүйц хэмжээгээр бууруулахад, мөн байшинд амьдрах тав тухыг нэмэгдүүлэхэд үнэмлэхүй хувь нэмэр оруулж байгааг харахад тун таатай байна." хэмээн онцлон хэлэв. Цаашлаад Францийн Элчин Сайдын Яамны Тэргүүн зөвлөх Никола Лакотэ “Европын Холбоо, Чех болон Францын Хөгжлийн Агентлагийн дэмжлэгтэй “Дулаан шийдэл” төсөл нь гарын дүйтэй барилгачдыг бизнес эрхлэгч болох зах зээлийг бий болгож, айл өрхүүдэд ногоон зээл авах замаар сайн чанарын дулаалгыг авах боломжийг бүрдүүлж байгаад Францын Элчин Сайдын Яам маш сэтгэл хангалуун байна. Ийм төсөл Монгол улсад зайлшгүй шаардлагатай байхад “Дулаан шийдэл” төсөл эхэлж, одоог хүртэл хувь нэмрээ оруулж байгаад их баяртай байна. " хэмээн хэллээ.
Дулаан шийдэл төслийн тухай
 
Европын холбоо, Абби пиер сан, Чехийн болон Францийн хөгжлийн агентлагийн санхүүжилтээр хэрэгжиж буй “Дулаан шийдэл” төслийг Жэрэс ОУТББ, ШУТИС-ийн дэргэдэх Барилгын эрчим хүч хэмнэлтийн төв, Монголын Барилгын Үндэсний Ассоциаци, Пипл ин нийд ТББ нар хамтран хэрэгжүүлдэг.
 
Төсөл удирдан хэрэгжүүлэгч Жэрэс ОУТББ-ын тухай

Төслийг удирдан хэрэгжүүлдэг Жэрэс эрчим хүч, хөгжлийн чиглэлээр мэргэшсэн Францын ТББ бөгөөд Европ, Африк, Азийн 40 гаруй жилийн туршлагатай, хамгийн эмзэг хүмүүсийн амьдрах нөхцөлийг сайжруулж, цаг уурын өөрчлөлтийн нөлөө, түүнд дасан зохицох үйл ажиллагаа явуулдаг.
Дэлгэрэнгүй
“Дулаан шийдэл” төслийн айл өрхийг дулаалах бригадуудад мэргэшсэн сургалт зохион байгууллаа.

Хувийн сууцаа дулаалах иргэдэд ХасБанк 8%-ийн хүүтэй зээл олгож байна


“Эко дулааны шийдлийг Бид дэмжинэ” уриатай энэ удаагийн чуулганы гол зорилго нь эрчим хүчний хэмнэлттэй цахилгаан халаагуур худалдан авах, хувийн сууцаа технологийн дагуу дулаалахаар сонирхож буй иргэдийг дээрх төрлийн бүтээгдэхүүн нийлүүлэгчидтэй холбож өгөх, аль аль талын санхүүгийн асуудлыг шийдвэрлэх боломжийн талаар мэдээлэл өгөхөд оршиж байсан бөгөөд эцсийн дүндээ Улаанбаатар хотын агаарын бохирдлыг бууруулахад бага ч атугай хувь нэмэр оруулах нэгдмэл зорилгод чиглэж байв.

"Хас" Банкны зүгээс БОАЖЯ, Орчны бохирдлыг бууруулах үндэсний хорооны дэмжлэгтэйгээр иргэдэд олгож буй Эко хэрэглээний зээлээ танилцуулсан. Тус зээлд хамрагдсанаар та эрчим хүчний хэмнэлттэй цахилгаан халаагуур худалдан авч, суурьлуулах эсвэл байшингаа дулаалахад зориулж 20 сая хүртэлх төгрөгийг жилийн 8%-ийн хүүтэй, 30 сарын хугацаатай авах боломжтой.

Дэлгэрэнгүй