Дулаан Шийдэл

Алхам алхмаар дулаан сууцтай болох арга

Та бага багаар хувийн сууцаа дулаалснаар байшингийнхаа дулаалгыг сайжруулж, насжилтыг уртасгаж болох талаар мэдсэн үү?
Хэрэв үүний талаар сонсож амжаагүй бол анхаарлаа хандуулаарай.

“Дулаан шийдэл” төсөл гэр хороололд амьдарч буй иргэдэд хувийн сууцаа хэсэгчлэн дулаалах замаар бүрэн дулаалж, дулаан алдагдал багатай, тув тухтай сууцад амьдрах боломж олгож байна. Хувийн сууцаа бүрэн дулаалж 70 хүртэлх хувиар дулааны алдагдлыг бууруулж, нүүрсний хэрэглээг багасгаж болох боловч айлууд тэр бүр нэг дор санхүүжүүлж бүрэн дулаалах боломжгүй байгаа тул “Дулаан шийдэл” төсөл алхам алхмаар дулаалах аргачлалыг танилцуулж байна.

Айлууд эхлээд гарын доорх материалаар цонх, хаалга, шал гэх мэт дулаан их алддаг хэсгүүдээ дулаалж болох бөгөөд бидний санал болгож буй хялбар шийдлүүдийг 150,000₮-т багтааж хэрэгжүүлснээр  8 хүртэлх хувийн дулаан алдагдлыг бууруулж чадна. Цаашлаад дээврээ 5 см-аар дулаалахад дулаан алдагдлыг 14 хувиар бууруулж, дараа нь дээрээс нь 5 см давхарлахад 18 хувиар бууруулна. Дээврийн бүрэн дулаалга буюу 20 см дулаалга хийхэд дулаан алдагдал 35% хувь хүртэл буурах боломжтой.

Дээврийн дулаалгын гол онцлог нь дээрээс нь давхарлах боломжтой байдаг тул та боломжоороо 5 см зузаантай дулаалгаас эхлэн 20 см хүртэл нэмэгдүүлж болно гэсэн үг юм. Үүний дараагаар харин ханыг, суурьтай хамт дулаалснаар Та байшингийн бүрэн дулаалгатай болж нийт дулаан алдагдлыг 70 хүртэлх хувиар бууруулна. Байшингийн дулаалга хийж, дотор агаарт дулаан хадгалагдсанаар галлагаа багасах бөгөөд тав тух нэмэгдэнэ. Мөн түүнчлэн нүүрсний хэрэглээ багассанаар дотор агаар дахь нарийн ширхэгт тоосонцор багасаж эрүүл мэндэд эерэг нөлөө үзүүлнэ. Байшингаа дулаалах нь Улаанбаатар хотын агаарын бохирдлыг бууруулахад иргэн таны оруулж буй маш том хувь нэмэр юм. Мөн байшингаа дулаалах нь нэг удаагийн том ажил биш, бид алхам алхмаар дулаалах бүрэн боломжтой. Та бүрэн дулаалга хийлгэх мөнгөө хадгалах гэж хүлээх зуураа бидний санал болгож буй хялбар шийдлүүдийг хэрэгжүүлснээр хувийн сууцдаа тав тухтай амьдарч болно.

Та “Дулаан шийдэл” төсөлд хэрхэн хамрагдах вэ?
Та байшингаа дулаалуулах сонирхолтой бол 7505-2000 руу залгаж Эрчим хүчний зөвлөхөөр техникийн үнэлгээ хийлгэх захиалга өгнө. Техникийн үнэлгээ нь айл өрхийн байршлаас хамаарч 20,000₮-50,000₮ болдог. Эрчим хүчний зөвлөх таны хувийн сууцанд үнэлгээ хийж, танай байшинд тохирсон дулаалгын материалын дагуу үнийн санал өгнө. Та дулаалгын зардлыг өөрсдөө төлж болно, эсвэл Хас банкны 8%-ийн хүүтэй ногоон зээлд хамрагдаж болно. Хэрэв зээлд хамрагдах боломжтой бол зээлийн гэрээнд гарын үсэг зурснаар дулаалгын ажил эхэлнэ. Чанарын шаардлага хангасан дулаалгын материалууд нийлүүлэгчээс айлд хүргэгдэж ирсний дараа, дулаалгын бригадууд нэг долоо хоногийн дотор ажлаа хийж гүйцэтгэнэ. Ажил дууссаны дараа эрчим хүчний зөвлөх чанарын шалгалт хийх бөгөөд эрчим хүчний аудитор дулаан алдагдлын хэмжээг тооцоолж дүгнэлт гаргаснаар дулаалгын ажил дуусгавар болно.
Дулаалгын үнэ, дулаалгын материалын талаар мэдээлэл авахад айл өрхүүдэд хялбар болгох үүднээс “Дулаан шийдэл” төсөл www.dulaalga.mn вэбсайтыг ажиллуулдаг. Сонирхсон өрхүүд уг вэбсайтад хандаж байшингийн талаарх мэдээллээ оруулснаар дулаалга хийлгэхэд шаардлагатай материал, ажиллах хөлсийг харуулсан урьдчилсан тооцоог гаргаж, хүсвэл текникийн үнэлгээ хийлгэх захиалга хийгдэнэ. 

Холбоотой мэдээ

“Дулаан шийдэл” төслийн айл өрхийг дулаалах бригадуудад мэргэшсэн сургалт зохион байгууллаа.

Дэлхийн хамгийн хүйтэн нийслэл хотод дулаалгын зах зээлийг бий болгохыг зорьж буй төсөл

Европын Холбооны санхүүжилттэй “Дулаан шийдэл” төсөл нь Улаанбаатар хотод чанарын баталгаатай дулаалгын зах зээлийг бий болгохыг зорин ажиллаж байна. Өмнө нь иргэд барилгын норм стандартыг даган мөрдөхгүйгээр өөрсдийн мэдлэг, мэдээлэл дээр тулгуурлан баталгаагүй материалаар дулаалгаа хийдэг байсан нь дулаалгыг үр ашиггүй, мөнгө үрсэн ажил болгодог байв. Энэ нь иргэдийн дунд “Дулаалга” ийм л байдаг гэсэн нийтлэг ойлголтыг төрүүлж байгаа нь бодит байдал.
 Харин “Дулаан шийдэл” төсөл нь дулаалгын талаарх өрөөсгөл ойлголтыг өөрчилж, чанарын баталгаатай материалтай, шинжлэх ухааны үндэслэлтэй зөв аргачлал бүхий дулаалгын зах зээлийг бий болгох зорилготой. Энэхүү дулаалгын зах зээл нь эрэлт талаас амины орон сууцаа дулаалах сонирхолтой иргэдийг, нийлүүлэгч тал буюу чанарын шаардлага хангасан дулаалгын материал нийлүүлэгч, байшингийн дулаан алдагдал, дулаалгын тооцоог хэмжих мэргэжлийн эрчим хүчний зөвлөх, дулаалгыг хийж гүйцэтгэх барилгачид, санхүүгийн асуудал ногоон зээлээр шийдэх банк, санхүүгийн байгууллагуудтай тус бүр холбож, хамгийн сүүлд эрчим хүчний аудитораар үнэлгээ хийлгэн баталгаажуулснаар дуусах цогц систем юм.
  "Дулаан шийдэл” төслийн хүрээнд бий болж буй дулаалгын зах зээл нь оролцогч бүх талуудад харилцан ашигтай байхаар зохицуулалт хийгдэж байна. Мөн үйлчлүүлэгчийн хэрэгцээ, өрхийн санхүүгийн боломжид үндэслэн бүтэн дулаалга, дээврийн дулаалга гэх мэт олон төрлийн дулаалгын багцуудыг санал болгож байна. Бүтэн дулаалгын багцыг сонгож хийлгэвэл байшингийн  дулаан алдагдал 70 хүртэлх хувиар багасах төдийгүй төдий чинээ түлшний хэрэгцээ багасна. Энэхүү зах зээлийн үндсэн зохицуулалт нь дулаалгын эрэлт хэрэгцээнд тулгуурласан зах зээлийн нарийвчилсан суурь судалгаанд үндэслэсэн юм.
   Дулаалгын ажил хэрэгжүүлэх үе шат:
  Эрчим хүчний зөвлөх амины орон сууцанд үнэлгээ хийж, тухайн байшинд тохирсон дулаалгын материалын дагуу үнийн санал өгнө. Тухайн өрх нь дулаалгын зардлыг өөрсдөө төлж болно, эсвэл Хас банкны 8%-ийн хүүтэй ногоон зээлд хамрагдаж болно. Хэрэв зээлд хамрагдах боломжтой бол зээлийн гэрээнд гарын үсэг зурснаар дулаалгын ажил эхэлнэ. Чанарын шаардлага хангасан дулаалгын материалууд нийлүүлэгчээс айлд хүргэгдэж ирсний дараа, барилгачид нэг долоо хоногийн дотор ажлаа хийж гүйцэтгэнэ. Ажил дууссаны дараа эрчим хүчний зөвлөх чанарын шалгалт хийх бөгөөд эрчим хүчний аудитор дулаан алдагдлын хэмжээг тооцоолсноор дулаалгын ажил дуусгавар болно.
  Дулаалгын үнэ, дулаалгын материалын талаар багцаа мэдээлэл авахад айл өрхүүдэд хялбар болгох үүднээс “Дулаан шийдэл” төсөл www.dulaalga.mn  вэбсайтыг ажиллуулдаг. Сонирхсон өрхүүд уг вэбсайтад хандаж байшингийн мэдээллээ оруулснаар урьдчилсан тооцоог гаргаж, эрчим хүчний зөвлөхийг дуудаж байшингаа үнэлүүлэх захиалга хийгдэнэ.  
Төслийн суурь судалгаанаас үзэхэд иргэд агаарын бохирдол юунаас болж үүсдэг талаар мэддэг, агаарын бохирдлыг бууруулах үндсэн арга зам нь дулаалга гэж сонсож байсан боловч дулаалгыг зөв зохистой хийснээр дулаан алдагдлыг маш их бууруулж чадах талаар мэдээлэл тун бага байна. Тиймээс “Дулаан шийдэл” төсөл сайн чанарын зөв дулаалга байшингийн дулаан алдагдлыг багасгаад зогсохгүй өрхийн санхүүд хэмнэлттэй гэх мэдээллийг ард иргэдэд өгөхийг зорьж байна. Улаанбаатар хотын агаарын бохирдлыг бууруулахын тулд сайжруулсан түлшний хэрэгцээг багасгах, түүнчлэн түлшний хэрэглээг багасгахад байшинг сайн дулаалах нэн шаардлагатай байна.
  “Дулаан шийдэл” төслийн барилгын эрчим хүч, дулаан алдагдлын хэрэгцээний тооцоолол, хяналтын маягт хамтдаа эрх зүйн баримтад тусгагдаж Барилгын дулаан хамгаалалтын шинэчлэгдсэн нормд багтсан бөгөөд уг норм стандарт 2021 оны 1-р сарын 1-ээс хэрэгжиж эхэлнэ. “Дулаан шийдэл” төсөл нь ирээдүйд илүү олон оролцогч талуудыг хамруулж дэлхийн хамгийн хүйтэн нийслэл хот болох Улаанбаатарын дулаалгын зах зээлийг улам өргөжүүлэхийг зорьж байна.
 
“Дулаан шийдэл” төслийн тухай
 
  Европын Холбоо, Абби пиер сан, Чехийн болон Францийн хөгжлийн агентлагийн санхүүжилтээр хэрэгжиж буй “Дулаан шийдэл” төслийг Жэрэс ОУТББ, ШУТИС-ийн дэргэдэх Барилгын эрчим хүч хэмнэлтийн төв, Монголын Барилгын Үндэсний Ассоциаци, Пипл ин нийд ТББ нар хамтран хэрэгжүүлдэг.
 
Төсөл удирдан хэрэгжүүлэгч Жэрэс ОУТББ-ын тухай

  Төслийг удирдан хэрэгжүүлдэг Жэрэс нь Европ, Африк, Ази тивд 40 гаруй жил ажиллаж буй эрчим хүч, тогтвортой хөгжлийн чиглэлээр мэргэшсэн олон улсын төрийн бус байгууллага бөгөөд ард иргэдийн амьдрах нөхцөлийг сайжруулахад хувь нэмрээ оруулах замаар уур амьсгалын өөрчлөлтийн нөлөөг бууруулах үйл ажиллагаа явуулдаг.
Дэлгэрэнгүй
“Дулаан шийдэл” төслийн айл өрхийг дулаалах бригадуудад мэргэшсэн сургалт зохион байгууллаа.

Европын холбоо, Францын Элчин Сайдын Яамны төлөөлөгчид "Дулаан шийдэл" төсөлтэй дэлгэрэнгүй танилцлаа

Европын холбооноос Монгол Улсад суугаа Төлөөлөгчийн газрын Дэд тэргүүн Марко Ферри, Францийн Элчин Сайдын Яамны Тэргүүн зөвлөх Никола Лакотэ нар  Европын Холбооны санхүүжилттэй “Дулаан шийдэл” төслийн үйл ажиллагаатай дэлгэрэнгүй танилцлаа.  Төслийн зорилго нь гэр хорооллын айл өрхийн дулааны алдагдлыг дор хаяж 30% -аар багасгаж дулааны эх үүсвэр болох нүүрснээс ялгарах утааг 30% бууруулах зорилготой. Эрчим хүчний хэмнэлт, бохирдлыг бууруулах зорилтыг илүү хүртээмжтэй болгохын тулд “Дулаан шийдэл” төсөл нь Хас банктай хамтран ажиллаж, байшингаа дулаалах хүсэлтэй айлуудад 30 сарын хугацаатай 8%-ийн хүүтэй ногоон зээлийг санал болгож байна.
Европын холбооноос Монгол Улсад суугаа Төлөөлөгчийн газрын Дэд тэргүүн Марко Ферри “Европын Холбоо “Дулаан шийдэл” төслийг санхүүжүүлдэг. Төслөөс боловсруулсан амины орон сууцны төрөл бүрийн дулаалгууд нь гэр хорооллын иргэдэд нүүрсний хэрэглээг мэдэгдэхүйц хэмжээгээр бууруулахад, мөн байшинд амьдрах тав тухыг нэмэгдүүлэхэд үнэмлэхүй хувь нэмэр оруулж байгааг харахад тун таатай байна." хэмээн онцлон хэлэв. Цаашлаад Францийн Элчин Сайдын Яамны Тэргүүн зөвлөх Никола Лакотэ “Европын Холбоо, Чех болон Францын Хөгжлийн Агентлагийн дэмжлэгтэй “Дулаан шийдэл” төсөл нь гарын дүйтэй барилгачдыг бизнес эрхлэгч болох зах зээлийг бий болгож, айл өрхүүдэд ногоон зээл авах замаар сайн чанарын дулаалгыг авах боломжийг бүрдүүлж байгаад Францын Элчин Сайдын Яам маш сэтгэл хангалуун байна. Ийм төсөл Монгол улсад зайлшгүй шаардлагатай байхад “Дулаан шийдэл” төсөл эхэлж, одоог хүртэл хувь нэмрээ оруулж байгаад их баяртай байна. " хэмээн хэллээ.
Дулаан шийдэл төслийн тухай
 
Европын холбоо, Абби пиер сан, Чехийн болон Францийн хөгжлийн агентлагийн санхүүжилтээр хэрэгжиж буй “Дулаан шийдэл” төслийг Жэрэс ОУТББ, ШУТИС-ийн дэргэдэх Барилгын эрчим хүч хэмнэлтийн төв, Монголын Барилгын Үндэсний Ассоциаци, Пипл ин нийд ТББ нар хамтран хэрэгжүүлдэг.
 
Төсөл удирдан хэрэгжүүлэгч Жэрэс ОУТББ-ын тухай

Төслийг удирдан хэрэгжүүлдэг Жэрэс эрчим хүч, хөгжлийн чиглэлээр мэргэшсэн Францын ТББ бөгөөд Европ, Африк, Азийн 40 гаруй жилийн туршлагатай, хамгийн эмзэг хүмүүсийн амьдрах нөхцөлийг сайжруулж, цаг уурын өөрчлөлтийн нөлөө, түүнд дасан зохицох үйл ажиллагаа явуулдаг.
Дэлгэрэнгүй
“Дулаан шийдэл” төслийн айл өрхийг дулаалах бригадуудад мэргэшсэн сургалт зохион байгууллаа.

Хувийн сууцаа дулаалах иргэдэд ХасБанк 8%-ийн хүүтэй зээл олгож байна


“Эко дулааны шийдлийг Бид дэмжинэ” уриатай энэ удаагийн чуулганы гол зорилго нь эрчим хүчний хэмнэлттэй цахилгаан халаагуур худалдан авах, хувийн сууцаа технологийн дагуу дулаалахаар сонирхож буй иргэдийг дээрх төрлийн бүтээгдэхүүн нийлүүлэгчидтэй холбож өгөх, аль аль талын санхүүгийн асуудлыг шийдвэрлэх боломжийн талаар мэдээлэл өгөхөд оршиж байсан бөгөөд эцсийн дүндээ Улаанбаатар хотын агаарын бохирдлыг бууруулахад бага ч атугай хувь нэмэр оруулах нэгдмэл зорилгод чиглэж байв.

"Хас" Банкны зүгээс БОАЖЯ, Орчны бохирдлыг бууруулах үндэсний хорооны дэмжлэгтэйгээр иргэдэд олгож буй Эко хэрэглээний зээлээ танилцуулсан. Тус зээлд хамрагдсанаар та эрчим хүчний хэмнэлттэй цахилгаан халаагуур худалдан авч, суурьлуулах эсвэл байшингаа дулаалахад зориулж 20 сая хүртэлх төгрөгийг жилийн 8%-ийн хүүтэй, 30 сарын хугацаатай авах боломжтой.

Дэлгэрэнгүй